Trajnostni razvoj

Jasno opredeljeno poslanstvo skupine je temelj naše ideje o trajnostnem razvoju podjetja Blisk livarstvo:

Vsi zaposleni si skupaj prizadevamo za poslovno odličnost z zagotavljanjem celovitih storitev za stranke, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem izdelkov in procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti. Pri svojem poslovanju se zavedamo odgovornosti do lokalne skupnosti in okolja.