Zagotavljanje kakovosti

Dolgoročni uspeh podjetja Blisk livarstvo je seveda odvisen od zadovoljstva naših strank. Ker se zahteve po kakovosti nenehno povečujejo, si v podjetju ves čas prizadevamo za nenehno izboljševanje naših storitev.

Naša strategija brezhibnih storitev (»zero-defect strategy«) in uporaba kompleksnih merilnih metod sta le dva primera našega truda za izboljšanje zagotavljanja kakovosti.

Za visoko stopnjo kakovosti mora skrbeti vsak izmed zaposlenih, ki so usposobljeni in se zavedajo visokih zahtev po kakovosti v vsakem procesu; od razvoja do trženja.

Naše podjetje je certificirano v skladu z ISO TS 16949, ISO 14001 in ISO 9001.