Ekologija

Blisk livarstvo proizvaja in prodaja v celoti obdelane in sestavljene visokotlačno lite aluminijaste izdelke, vključno s površinsko obdelavo. Za zagotovitev kontinuitete si naš kolektiv prizadeva, da bi bili naši procesi čim bolj smotrni in učinkoviti. Eno naših glavnih vodil je čim bolj zmanjšati negativen vpliv procesov na ljudi in okolje.

Za spremljanje napredka na vseh stopnjah procesa uporabljamo kazalnike uspešnosti. Ocenjevanje poteka glede na vnaprej določene norme ali cilje. V podjetju spodbujamo zaposlene tudi k predlaganju izboljšav. Vzpostavljen je bil sistem za pošiljanje idej in predlogov za izboljšave vodstveni skupini. Zato smo pridobili tudi certifikat ISO 14000.