Osiguranje kvaliteta

Dugoročni uspjeh kompanije Blisk livarstvo, naravno, ovisi od zadovoljstva naših kupaca. Kako se zahtjevi za kvalitetom neprestano povećavaju, nikada ne možemo da prekinemo potragu za stalnim unapređivanjem usluga koje pružamo.

Strategija bez nedostataka i upotreba metoda mjerenja visokih performansi samo su neki primjeri inicijativa koje preduzimamo za poboljšanje osiguranja kvaliteta.

Visok nivo kvaliteta kompanije garantuje svaki član osoblja koji je kvalifikovan i svjestan visokih zahtjeva za kvalitetom u svakom procesu; od razvoja do marketinga.

Sertifikacija u skladu sa ISO TS 16949, ISO 14001 i ISO 9001.