Ekologi

Blisk gjuteri tillverkar och säljer helt bearbetade och monterade pressgjutna aluminiumprodukter, tillsammans med ytbehandling. För att säkra kontinuitet, strävar vårt team efter att göra våra processer så effektiva och verksamma som möjligt. En av våra främsta fokuser är att minska negativ effekt processer har på människor och miljö till lägsta möjliga nivå.

Resultatindikatorer används i alla faser av processen för att övervaka framsteg. Bedömning görs utifrån förutfastställda normer och mål. De anställda uppmuntras också att föreslå förbättringar. System för att lämna idéer och förslag på förbättringar till ledningsgrupp har också upprättats. Därför är vi också certifierade enligt ISO 14000.