Ekologija

Blisk livarstvo proizvodi i prodaje potpuno obrađene i sastavljene livene aluminijske proizvode, zajedno sa površinskom obradom. Da bi osigurao kontinuitet, naš tim nastoji da naše procese učini što efikasnijim i efektivnijim. Jedno od naših primarnih fokusa je smanjenje negativnog uticaja procesa na ljude i životnu sredinu na minimalan nivo.

Pokazatelji učinka koriste se u svim fazama procesa kako bi se pratio napredak. Procjena se vrši na osnovu unaprijed definiranih normi ili ciljeva. Zaposleni se također podstiču da predlažu poboljšanja. Uspostavljen je sistem za davanje ideja i prijedloga za poboljšanje menadžerskom timu. Stoga smo također sertifikovani po ISO 14000.