lovromegusar_photo
Dobavljači igraju

veoma važnu ulogu

u našoj kompaniji

Svaki dobavljač kompanije Blisk livarstvo mora da poštuje smjernice definirane u Općim uvjetima kupovine.

Iz tog razloga naše dobavljače smatramo dugoročnim partnerima.

Svaki dobavljač mora da poštuje naše minimalne zahtjeve za kupovinu. Protokoli za upravljanje nabavkom u kompaniji Blisk livarstvo zasnivaju se na smjernicama sistema ISO TS 16949, ISO 9001 i ISO 14001.


Prijava dobavljača

Da biste uspostavili kontakt sa kompanijom Blisk livarstvo, prvi korak je podnošenje prijave dobavljača. Ako odlučimo da su nam potrebni vaši proizvodi ili usluge, stupit ćemo u kontakt sa vama.

Prijavu dobavljača možete poslati na:

Dokumentacija

Preuzmite dostupne datoteke.