lovromegusar_photo
Leverantörer spelar

mycket viktig roll

i vårt företag

Varje leverantör av Blisk gjuteri får följa riktlinjer definierade i Allmänna köpvillkor.

Av denna anledning betraktar vi våra leverantörer som långvariga partners.

Varje leverantör får följa våra minimikrav på inköp. Protokoll för förvaltning av inköp i Blisk gjuteri baseras på riktlinjer i system ISO TS 16949, ISO 9001 och ISO 14001.


Anmälan för leverantörer

För att ta kontakt med Blisk gjuteri är det första steget att lämna in anmälan för leverantör. Om vi beslutar att vi behöver dina produkter eller tjänster ska vi kontakta dig.

Anmälan för leverantör kan du skicka till:

Dokumentation

Ladda ner tillgängliga filer.