Kontrola kvaliteta

CNC mjerenje

Blisk Casting ima CNC mjerne uređaje, koji se koriste za precizno mjerenje svih dimenzija povezanih s proizvodom od faze izrade kalupa do faze završne provjere.

Rendgenski aparat

Pored strojne provjere, Blisk Casting koristi i rendgenski aparat za obradu slika kako bi provjerio kvalitet proizvoda.

Spektralna analiza

Aluminijski liveni odljevci nisu izrađeni od čistog aluminija, već iz različitih legura sa specifičnim svojstvima materijala (poput vlačne čvrstoće i otpornosti na koroziju). Kako bi provjerio i dokazao da su ove legure u skladu i nastavljene su odgovarati svojstvima specifičnim za legure, Buvo koristi spektralni analizator pomoću kojeg se mogu analizirati sve legure aluminija.

Mikro endoskopija

Blisk Casting ima analogne i digitalne mikro- i endoskope. Pomoću ovih mjernih alata detalji proizvoda mogu se povećati do 250X, a duboke izbušene rupe mogu se pregledati.

Na ovaj način se brzo analiziraju površinski uslovi, (mikro) poroznosti, pukotine, nasipi itd. mogući su. Nadalje, dimenzije tih odstupanja mogu se odrediti i zabilježiti.