Zdravlje i bezbjednost

Najveći atribut naše kompanije je odjeljenje za ljudske resurse.

Shvatamo da se vrhunski rezultati mogu postići samo kada su naši zaposleni zdravi, bezbjedni i zadovoljni u svom radnom okruženju. Zbog toga je lična bezbjednost od najveće važnosti.

Proizvodi i usluge su dizajnirani na način koji ima minimalan uticaj na bezbjednost i zdravlje na radu.