Mašinski park

Blisk livarstvo kontinuirano ulaže u nove mašine i proširuje svoju proizvodnju.

Trenutno radimo sa sljedećim mašinama:

  • Mašine za livenje pod visokim pritiskom (1x250T, 1x420T, 1x450T, 1x560T, 1x600T, 1x750T, 1x1150T, 1x1550T)
  • CNC mašine (HAAS VM2HE, HAAS VF2 SSHE, HAAS Super MiniMill 2)

Također imamo:

  • Postrojenja za uklanjanje opiljaka: Pjeskarenje i ravnanje
  • Mašinu za narezivanje
  • Kapacitete za obradu (glodanje, bušenje)