Maskinpark

Blisk gjuteri investerar ständigt i nya maskiner och utökar sin tillverkningskapacitet.

För närvarande arbetar vi med följande maskiner:

  • Maskiner för pressgjutning (1x250T, 1x420T, 1x450T, 1x560T, 1x600T, 1x750T, 1x1150T, 1x1550T)
  • CNC-maskiner (HAAS VM2HE, HAAS VF2 SSHE, HAAS Super MiniMill 2)

Vi har också:

  • Anläggningar för gradning: blästring och glättning
  • Maskin för gängning
  • Kapacitet för skärande bearbetning (fräsning, borrning)