Hälsa och säkerhet

Företagets största attribut är vår personalavdelning.

Vi förstår att vi kan uppnå toppresultat endast om våra anställda är friska, säkra och nöjda med sin arbetsmiljö. Därför är personlig säkerhet av största betydelse.

Produkter och tjänster är designade så att de har den minsta verkan på säkerhet och hälsa på arbetsplats.