Innovationer och utveckling

Utvecklingsfas, designfas och teknisk fas av ny produkt är kritisk eftersom beslut man fattar under dessa tidiga faser bestämmer i stort sett de slutliga kostnaderna för massproduktion och kvalitet på slutlig produkt.

I Blisk gjuteri har vi omfattande kunskaper och erfarenheter inom pressgjutning och vi tillämpar input vi har fått från våra kunder på utveckling av optimerade produkter för utvald pressgjutningsprocess. Vi kan alltså optimera tillverkning och minimera kostnader.

Blisk gjuteri använder utvecklingsmjukvara som kan läsa och uppgradera alla typer av CAD-uppgifter utan problem.

Det som gör att Blisk gjuteri sticker ut är dess utveckling med tanke på industri 4.0; det senaste steget i industriella revolutionen som präglas av hög nivå på automatisering och ömsesidig kommunikation mellan människor, maskiner och produkter.

  • Industry 4.0