Materialtyper

Vi använder följande aluminiumlegeringar i tillverkning:

AlSi9Cu3 DIN 226
AlSi12 DIN 230
AlSi12Cu3 DIN 231
AlSi10Mg DIN 239
På kundens begäran kan vi skicka intyg på material som använts.

Maximal vikt på gjutgods är 6 kg eller 12 kg.