Tillverkning

Blisk gjuteri har snabb, kostnadseffektiv tillverkningsprocess för tillverkning av aluminiumkomponenter med stor volym, snäv tolerans, genom att använda net shape tillverkning. Fördel med denna process är ökad kvalitet och upprepning, ofta till ett lägre pris i jämförelse med andra processer.

Pressgjutningsprocess är att injicera under högt tryck den smälta metallegeringen som snabbt hårdnar (från milisekunder till några sekunder) i stålformen (eller verktyg) för att forma net shape komponent som sedan automatiskt avlägsnas. Besök vår tillverkningsplats och se på nära håll vår pressgjutningsprocess!