Kvalitet

Blisk syftar till god kvalitetskontroll genom att:

  • helt och hållet respektera kundernas krav
  • genomföra alla nödvändiga mätundersökningar och upprätta rapporter
  • genomföra automatisk kontroll inom processen
  • ständigt kontrollera kvalitet på gjutgods med röntgenapparat och spektrometer

Blisk garanterar alltid sina kunder kvalitetssäkring.