Bilindustri

Pressgjutna aluminiumprodukter används i stort sett i bilindustrin på grund av deras låga vikt, korrosionsresistens och utmärkt beständighet. Blisk har specialiserat sig på produktion av olika aluminiumkomponenter för bilindustrin i enlighet med alla nödvändiga certifikat och specifikationer.