Verktyg

Tack vare egen anläggning för tillverkning av verktyg kan Blisk snabbt, effektivt och med exceptionellt flexibilitet uppfylla kundernas behov. Vår största fördel är vår mycket erfarna utvecklingsavdelning med en lång tradition av att tillverka verktyg. Vi samarbetar också nära med våra pålitliga partners i utveckling av verktyg och de säkrar mer priskänsliga verktyg om industri behöver mer priskänsliga verktyg.

Blisk gjuteri har tillträde till ett brett spektrum av utrustning för verktygstillverkning och kan tillverka verktyg av högsta kvalitet inom kort tid.