Elindustri

Blisk kan tillverka trycktäta delar, höghållfasta delar och helium läckagesäkra delar som nu är det viktigaste kravet för modern elindustri. Vi tillämpar speciella tekniker för att uppnå dessa kriterier och vi förbättrar ständigt våra metoder för att uppfylla krav denna industri ställer.

Vi tillverkar behållare, lock, flänsar, stödisolatorer, flänsar med bälg, strömbrytare, motorhölje och mycket mer.