Uppvärmning och kylning

VVS avser teknologier som används för att uppnå inre komfort i rum och fordon. Blisk tillverkar olika aluminiumkomponenter för många internationella företag som tillverkar sådan utrustning.